NEWS最新消息

NEWS最新消息

2018/09/28 珍芯又誕生一個可愛的寶寶了👶

美國生產,美國坐月子,赴美生子

珍芯又誕生一個可愛的寶寶了👶
客服經理凌晨貼心送媽咪進產房~
媽咪此刻只要專心生產,
手續辦理與產後護理就交給專業的珍芯吧!
在此刻,我們就像家人一樣~
為媽咪祈禱著一切順利❤
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
【珍芯美國月子中心】
☎ 聯絡電話:626-9997518
💚 Line ID:jufen0114
✉ Email:Jufenyeh@yahoo.com 
💻 官網:http://www.jrmommy.com